Ultrazvuková diagnostika

Ultrazvukové vyšetření v gynekologii

Jedná se o vyšetření vnitřních ženských pohlavních orgánů (děloha, vaječníky a vejcovody) a celého prostoru malé pánve. Provádí se tvětšinou pomocí tzv. vaginální ultrazvukové sondy, která se zavádí do pochvy. Vyšetření není bolestivé, ani nebezpečné a provádí se ideálně při prázdném močovém měchýři.

Průběh vyšetření je lékařem komentován a na závěr je klientka vždy seznámena s výsledkem.

Ultrazvukové vyšetření v těhotenství

Ultrazvukové vyšetření v 6. - 10. týdnu těhotenství

Cílem tohoto ultrazvukového vyšetření je potvrzení přítomnosti těhotenství průkazem gestačního váčku s embryonálními strukturami uvnitř dělohy.

Je zjištěn počet gestačních váčků a embryí. Současně je provedena tzv. datace gravidity, tj. pomocí určitých měření velikosti gestačního váčku a embrya se stanoví termín předpokládaného porodu. Takto určený termín porodu je přesnější než termín porodu vypočítaný podle data poslední menstruace.

Vyšetření v této fázi těhotenství provádíme vaginání sondou přes pochvu, nejlépe s prázdným močovým měchýřem.

Důležité je toto vyšetření i pro těhotné s epizodou zakrvácení, bolestmi v podbřišku, nebo jinými obtížemi, u kterých ultrazvuk umožní vyloučení potratu či mimoděložního těhotenství.       

UZ vyšetření v 11. - 14. týdnu těhotensvtí

Tato fáze gravidity je ideálním obdobím pro kombinovaný screening Downova syndromu.

Tento screening sestává ze dvou částí (proto tzv. kombinovaný screening) - z biochemického vyšetření krve matky a z ultrazvukového hodnocení výskytu určitých znaků (markerů) měřených na plodu. Ze získaných hodnot se po té vypočítá riziko postižení plodu.

Při prvotrimestrálním screeningu Downova syndromu kombinovaným testem se riziko postižení plodu vypočítává z:

Protože prvotrimestrální screening kombinovaným testem umožní zachytit okolo 90% postižených plodů, je mnohem přesnější než biochemický screening (tzv. triple test) v 16. týdnu těhotenství. Z tohoto důvodu se v dnešní době doporučuje nahradit triple test prvotrimestrálním kombinovaným screeningem.

Po provedení ultrazvukového vyšetření je pomocí speciálního programu vypočítáno riziko možného postižení plodu Downovým syndromem. Těhotné ženě je výsledek testu podrobně a srozumitelně vysvětlen. V případě abnormálního nálezu jsou prodiskutovány různé možnosti řešení.

K potvrzení podezření na diagnozu Downova syndromu je však nutné provést cytogenetické vyšetření vzorku placenty (tzv. CVS - chorionic villus sampling) či plodové vody (genetická amniocentéza). Protože při odběru vzorku dochází k zavedení jehly do dělohy, jsou tyto výkony označovány jako invazivní. Tyto odběry se provádí pod kontrolou ultrazvuku a při provedení zkušeným lékařem jsou vysoce bezpečné. Riziko potratu po tomto invazivním vyšetření se uvádí jen v rozmezí 0.5-1% a vždy je toto riziko nižší než riziko narození postiženého plodu.

Pokud se těhotná žena rozhodne pro invazivní výkon (CVS - chorionic villus sampling), lze jej zpravidla provést po genetické konzultaci v následujících dnech. První výsledky jsou známy do 48 hodin po odběru vzorku.        

G-med se řídí zásadami Nadace Fetální Medicíny v Londýně (Fetal Medicine Foundation, London - www.fetalmedicine.com ) a nabízí proto screening Downova syndromu v 11. - 14. týdnu těhotenství tzv. FMF certifikovanými odborníky. V naší klinice provádí tyto invazivní výkony zkušený, FMF certifikovaný lékař MUDr. Jaroslav Galát.

Seznam FMF certifikovaných a v pravidelných ročních intervalech auditovaných lékařů lze ověřit na adrese:
https://courses.fetalmedicine.com/lists/specialist      

UZ vyšetření ve 20. - 22. týdnu těhotensvtí

Cílem ultrazvukového vyšetření ve 20. - 22. týdnu je detailně prohlédnout všechny části těla plodu a vyloučit tak přítomnost závažných vrozených vad. Při podrobném vyšetření lze odhalit okolo 90% závažných strukturálních vad plodu. Úspěšnost odhalení vrozených vad záleží samozřejmě na zkušenosti vyšetřujícího lékaře, kvalitě ultrazvukového přístroje a také kvalitě zobrazení související s tělesnou konstitucí matky (obezita, jizvy atd.).

Součástí vyšetření ve 20. - 22. týdnu je kromě hodnocení vývoje orgánů i kontrola uložení placenty, růstu plodu a množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření ve 30.- 32. týdnu těhotenství

Hlavním úkolem tohoto ultrazvukového vyšetření je hodnocení růstu plodu, množství plodové vody, uložení a struktury placenty. Současně je kontrolována i základní anatomie plodu.

Při zjištění nedostatečného růstu plodu je vhodné vyšetření ihned doplnit tzv. Dopplerovským měřením průtokových parametrů v cévách plodu a matky. Výsledek tohoto doplňkového vyšetření podá bližší informaci o aktuálním stavu plodu a jeho případném ohrožení při selhávání funkce placenty, které vede k nedostatečnému zásobování plodu kyslíkem a živinami.