Gynekologická operativa

V oblasti gynekologické operativy preferujeme tzv. jednodenní chirurgii s maximálním využitím miniinvazivních technik. Naprostou většinu operací provádíme v celkové anestezii během jednodenního pobytu.

Výhoda jednodenní chirurgie spočívá v organizační jednoduchosti.

Klientka nemusí nastoupit k operaci den předem, před operací se provádí jen minimální premedikace, operace díky využití miniinvazvních technik jsou krátké a pobyt v pooperačním stacionáři v naprosté většině netrvá déle jak 2 hodiny.