Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

(hradí i pojištěné pacientky)

Zavedení nitroděložního antikoncepčního tělíska

Nehormonální nitroděložní tělísko (včetně zavedení) 1000 Kč
Hormonální tělísko Mirena na 5 let (včetně zavedení) 5500 Kč
Hormonální tělísko Jaydess na 3 roky (včetně zavedení) 4500 Kč

Očkování proti rakovině děložního čípku

Cena aplikace 1 dávky vakcíny Cervarix, ev. Silgard 2500 Kč

Kombinovaný screening Downova syndromu

UZ screening Downova syndromu v 11. - 14. týdnu 500 Kč
Biochemický screening Downova syndromu (vyšetření krve) 450 Kč

Neinvazivní prenatální test na Downův syndrom

Prenascan (test prováděný z krve matky) 13500 Kč

Ultrazvuk

Tisk černobílé UZ fotografie ve vysokém rozlišení 150 Kč
Tisk barevné UZ fotografie ve vysokém rozlišení 250 Kč
DVD záznam vyšetření plodu včetně 3D/4D 600 Kč

Operační zákroky

Přerušení těhotenství do 8. týdne, tzv. miniinterrupce 3000 Kč
Přerušení těhotenství 8. - 12. týden 5000 Kč
Žádost o přerušení gravidity 500 Kč
Labioplastika (plastická operace stydkých pysků) včetně celkové anestezie 6500 Kč
Aplikace protilátek po ukončení gravidity u Rh negativních žen 1500 Kč

Administrativní služby

Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
Vystavení žádosti o umělé přerušení těhotenství 500 Kč

Ostatní

Oděv + přezuvky na operační sál + občerstvení

400 Kč

Konzultace pro neregistrované pacientky 1000 Kč
Test plodnosti partnera (spermiogram) 500 Kč

Ceny účtované u pacientek bez zdravotního pojištění

Gynekologická vyšetření

Preventivní gynekologické vyšetření (včetně ultrazvuku a odběru cytologie) 1700 Kč
Kontrolní gynekologické vyšetření (včetně ultrazvuku) 1000 Kč
Gynekologické ultrazvukové vyšetření 700 Kč

Vyšetření v prenatální (těhotenské) poradně

Komplexní vyšetření v prenatální poradně - klinické vyšetření, ultrazvuková datace těhotenství, vystavení těhotenské průkazky (případné laboratorní testy hrazeny zvlášť)
1500 Kč
Běžná kontrola v prenatální poradně včetně orientačního UZ vyšetření (případné laboratorní testy hrazeny zvlášť) 1000 Kč
Běžná kontrola v prenatální poradně (bez UZ vyšetření, případné laboratorní testy hrazeny zvlášť) 500 Kč

Ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Ultrazvukové vyšetření v 6. - 12. týdnu 600 Kč
Screening vrozených strukturálních vad v 18. - 23. týdnu 1200 Kč
Ultrazvukové vyšetření ve 30. - 32. týdnu 900 Kč
Při vyšetření více plodů účtován příplatek 50%.

Invazivní genetická vyšetření
(nutno připočítat laboratorní cytogenetické vyšetření)

CVS (odběr choriových klků placenty) 1700 Kč
Amniocentéza (odběr plodové vody) 1500 Kč
Při vyšetření více plodů je u výkonů účtován příplatek 50%

Laboratorní cytogenetická vyšetření

Standardní vyšetření chromozómů ze vzorku plodové vody 7000 Kč
Standardní vyšetření chromozómů z klků placenty 10000 Kč
Rychlé vyšetření (výsledek do 3 dnů) chromozómů (Q-PCR) ze vzorku plodové vody nebo klků placenty 7000 Kč

Screening Downova syndromu

Biochemická část screeningu Downova syndromu z krve matky 600 Kč
Ultrazvuková část screeningu Downova syndromu 600 Kč

Operace v lokální nebo celkové anestezii

Konkrétní ceny operací jsou stanoveny po konzultaci s lékařem individuálně a vychází z platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.