Ceník


Preferujeme bezhotovostní platby platebními kartami.


Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

(hradí i pojištěné pacientky)

Zavedení nitroděložního antikoncepčního tělíska

Nehormonální nitroděložní tělísko (včetně zavedení) 1000 Kč

Hormonální tělísko Mirena na 5 let (včetně zavedení)

Hormonální tělísko Kyleena na 5 let (včetně zavedení)

5500 Kč

6000 Kč

Hormonální tělísko Jaydess na 3 roky (včetně zavedení) 4500 Kč

Očkování proti rakovině děložního čípku

Cena aplikace 1 dávky vakcíny Cervarix, ev. Gardasil

Cena aplikace 1 dávka Gardasil 9

2500 Kč

4500 Kč

Kombinovaný genetický screening v I. tgrimestru gravidity.

Screening chromozomálních aberací v 11. - 14. týdnu  (např. Downův syndrom) 1450 Kč

Neinvazivní prenatální test na Downův syndrom

Prenascan (test prováděný z krve matky) 13500 Kč

Ultrazvuk FOTO

Tisk černobílé UZ fotografie ve vysokém rozlišení 150 Kč
Tisk barevné UZ fotografie ve vysokém rozlišení 250 Kč

Video záznam vyšetření plodu včetně 3D/4D
Flash disc v ceně.

700 Kč

Operační zákroky

Přerušení těhotenství do 8. týdne, tzv. miniinterrupce 3000 Kč

Přerušení těhotenství 8. - 12. týden

Aplikace protilátek po ukončení gravidity u Rh negativních žen

5000 Kč

1500 Kč

Kolpoperineoplastika, plastika hráze, včetně celkové anestezie 9500 Kč
Labioplastika (plastická operace stydkých pysků) včetně celkové anestezie

9000 Kč

Administrativní služby

Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
Vystavení žádosti o umělé přerušení těhotenství 500 Kč

Ostatní

Operantky: Oděv + přezuvky na operační sál + občerstvení

500 Kč

Konzultace pro neregistrované pacientky 1000 Kč
Test plodnosti partnera (spermiogram) 500 Kč

Ceny účtované u pacientek bez zdravotního pojištění

Gynekologická vyšetření pacientek

Preventivní gynekologické vyšetření (včetně ultrazvuku a odběru cytologie) 1700 Kč
Kontrolní gynekologické vyšetření (včetně ultrazvuku) 1000 Kč
Gynekologické ultrazvukové vyšetření 700 Kč

Vyšetření v prenatální (těhotenské) poradně

Komplexní vyšetření v prenatální poradně - klinické vyšetření, ultrazvuková datace těhotenství, vystavení těhotenské průkazky (případné laboratorní testy hrazeny zvlášť)
1500 Kč
Běžná kontrola v prenatální poradně včetně orientačního UZ vyšetření (případné laboratorní testy hrazeny zvlášť) 1000 Kč
Běžná kontrola v prenatální poradně (bez UZ vyšetření, případné laboratorní testy hrazeny zvlášť) 500 Kč

Ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Screening vrozených strukturálních vad v 18. - 23. týdnu 1000 Kč
Ultrazvukové vyšetření ve 30. - 32. týdnu 1000 Kč
Při vyšetření více plodů účtován příplatek 50%.

Invazivní genetická vyšetření
(nutno připočítat laboratorní cytogenetické vyšetření)

CVS (odběr choriových klků placenty) 2700 Kč
Amniocentéza (odběr plodové vody) 2500 Kč
Při vyšetření více plodů je u výkonů účtován příplatek 50%

Laboratorní cytogenetická vyšetření

Standardní vyšetření chromozómů ze vzorku plodové vody 7000 Kč
Standardní vyšetření chromozómů z klků placenty 10000 Kč
Rychlé vyšetření (výsledek do 3 dnů) chromozómů (Q-PCR) ze vzorku plodové vody nebo klků placenty 7000 Kč

Operace v lokální nebo celkové anestezii

Konkrétní ceny operací jsou stanoveny po konzultaci s lékařem individuálně a vychází z platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.