Gynekologická ordinace Pardubice

Společnost G-med zahájila svoji činnost 1. března1993, jako jedno z prvních soukromých zdravotnických zařízení v pardubickém kraji. G-med je registrován jako lůžkové zařízení pro obor gynekologie a porodnictví a obor anesteziologie.

Má uzavřeny smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami působícími v našem kraji.

Za více jak dvě desetiletí své činnosti si G-med vybudoval pevnou pozici na trhu zdravotních služeb. V oblasti ambulantní a jednodenní péče v oboru gynekologie má dominantní postavení.

Základní ideou je poskytovat kvalitní lékařské služby s využitím nejmodernějších metod diagnostiky a terapie s důrazem na lidský přístup k problému.

Těžiště činnosti G-med je v diagnostice a terapii gynekologických onemocnění a v prenatální diagnostice.