Komplexní prenatální péče

Test z lékárny vyšel pozitivní? Nejspíše nastala ta správná chvíle navštívit svého gynekologa…
Jestliže vám ženský lékař těhotenství potvrdí, připravte se na svoji první návštěvu v těhotenské poradně.

Pravidelné kontroly jsou součástí komplexní péče o těhotné od začátku těhotenství až do termínu porodu, včetně tzv. rizikových těhotenství.

Provádíme i expertní ultrazvukové vyšetření plodu - screening a diagnostika vrozených vývojových vad plodu a včasný záchyt stavů ohrožujících plod, jako jsou například poruchy růstu plodu, anomálie placenty, hrozící předčasný porod, atd.

Při zvýšeném riziku postižení plodu chromozomální vadou (např. Downův syndrom , Edwardsův syndrom, Patauův syndrom, …) provádíme výkony invazivní prenatální diagnostiky, tj. odběr malého vzorku placenty (tzv. CVS v 11.-14. týdnu těhotenství) nebo plodové vody (tzv. amniocentéza po 15. týdnu těhotenství) na podrobné cytogenetické vyšetření, které diagnózu případně potvrdí.

Na vyžádání provádíme 3D fotografie plodu nebo 4D videa se záznamem na DVD.