Komplexní vyšetření sterilních párů

U zdravé ženy dozrává vajíčko jen jednou za měsíc a pravděpodobnost, že během tohoto jednoho cyklu dojde k jeho oplození a k zahnízdění vznikajícího zárodku v děloze, je jen asi 15 %. Asi u 60% parů se podaří docílit těhotenství do šesti měsíců snažení, do dvou let se to podaří asi 85 % párů. Zbývajících 15 % lze považovat za neplodné a na místě je doporučit vyšetření a léčbu.

Ve vyšetřovacím schématu začínáme od metod nejjednodužších, jako je anamnéza, gynekologické vyšetření, ultrazvuk, přes laboratorní testy jako např. hormonální profil, bakteriologické a virologické vyšetření, hodnocení parametrů spermatu až po náročnější endoskopická vyšetření v celkové anestezii, jako jsou hysteroskopie (vyšetření dutiny děložní) a laparoskopie (vyšetření dutiny břišní) pomocí jemných optických přístrojů. Tato endoskopická vyšetření však umožňují kromě diagnostiky provést i léčbu různých patologií (nitroděložních srůstů, srůstů v okolí dělohy, vaječníkových cyst, endometriozy) a také testování průchodnosti vejcovodů.

Součástí vyšetřovacího algorytmu je i genetické poradenství v naší ambulanci lékařské genetiky.

Vyšetření mohou být doplněna o konzultace s dalšími odborníky: andrologem, imunologem, sexuologem, psychologem nebo jiným specialistou.        

Spermiogram

Základní metoda diagnostiky mužské neplodnosti. Základními ukazateli kvality spermatu jsou jeho objem, vzhled, doba ztekucení, celkový počet spermií, procento pohyblivých spermií a procento vzhledově normálních spermií.

Parametry normálního spermiogramu

Konečným výstupem všech těchto vyšetřovacích metod je stanovení příčiny neplodnosti a určení strategie dalšího postupu k dosažení prosperujícího těhotenství a konečně k porodu zdravého potomka.

Snažíme se postupovat od metod jednoduchých, méně zatěžujících, k metodám náročnějším. V praxi to znamená, že například při zjištěné anovulaci s nepravidelným menstruačním cyklem začneme úpravou cyklu, šetrnou indukcí ovulace antiestrogeny, malými dávkami gonadotropinů v kombinaci s časováním koncepčního optima. Další již náročnější postupy jako jsou intrauterinní inseminace (IUI) nebo různé techniky in vitro fertilizace (IVF) zajistíme v centrech asistované reprodukce s kterými těsně spolupracujeme (Gennet, Sanus, ISCARE, …).